ROLNICZY SERWIS INTERNETOWY
  Serwisy tematyczne  
Turystyka wiejska  
Czasopisma dla rolnictwa  
Sklep "Sztuka i rzemiosło ludowe
Sklep "Wszystko dla wsi  
Forum rolne  
Agrokatalog firm  
Wiadomości i aktualności  

 KONTAKT


Produkty dla rolnictwa


Redakcja portalu "WIEŚ POLSKA", zwraca się z prośbą do  wszystkich  zainteresowanych  osób, o przesyłanie na adres biuro@wies.com.pl, uwag oraz tematów, które powinny zostać poruszone w serwisie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że od 01.01.04 zostaną uruchomione serwisy tematyczne, m.in: agrobiznes. 
O wszystkich przedsięwzięciach portalu redakcja będzie informować wszystkie zainteresowane osoby.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY

SKLEPY INTERNETOWE
GRATIS !!

AGENCJA RYNKU ROLNEGOPOLECAMY:

Noclegi nad morzem
Władysławowo pokoje

Agroturystyka

Agroturystyka Świętokrzyskie Agroturystyka Kaszuby

Kredyty preferencyjne w rolnictwie
Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 

Ze środków budżetu państwa mogą być udzielane dopłaty do oprocentowania kredytów zaciąganych przez krajowe podmioty gospodarcze prowadzące produkcję rolniczą; za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej. 
Wysokość tych kredytów nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowy kredytowe. 
Wysokość oprocentowania ww. kredytów w stosunku rocznym dla kredytobiorcy wynosi 0,40 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4%. 

Kredyty na skup i przechowywanie niektórych produktów rolnych 
Dopłaty ze środków budżetu państwa mogą być udzielane do oprocentowania kredytów zaciąganych przez krajowe podmioty gospodarcze: 

a) prowadzące przetwórstwo spożywcze i farmaceutyczne skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych oraz przetwórstwo włókien łykowych albo 
b) prowadzące działalność w zakresie przechowalnictwa skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych na cele przetwórstwa spożywczego lub farmaceutycznego, mające w odniesieniu do zbóż, rzepaku oraz cukru magazyny atestowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
- za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dla podmiotów, o których mowa w pkt. a lub za okres nie dłuższy niż 10 miesięcy dla podmiotów, o których mowa 
w pkt. b. 

Warunkiem uzyskania dopłaty jest m.in.: 
- stosowanie w skupie produktów rolnych, dla których jest określona przez Radę Ministrów cena interwencyjna, cen nie niższych od tej ceny, 
- dokonanie zapłaty kwot należnych dostawcom w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia produktu od dostawcy. 
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS)
Definicje i Cele Ogólne

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK, ang. Integrated Administration and Control System – IACS) to system dystrybucji i kontroli pomocy dla rolników umożliwiający im otrzymywanie płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 3508/92, każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do stworzenia własnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli w celu właściwego administrowania płatnościami z tytułu powierzchni oraz pogłowia w ramach Wspólnej Polityko Rolnej (WPR). System ten, poza tym, że ma podstawowe znaczenie dla zarządzania płatnościami, będzie rzetelnym źródłem informacji o samym sektorze rolnym państwa. 

ZSZiK wprowadzany w poszczególnych krajach członkowskich od 1993 roku, był początkowo oparty o podstawowe (analogowe) rejestry i klasyczne metody kontroli. Wraz z postępem technologicznym, władze UE sukcesywnie wprowadzały poprawki do poszczególnych aktów prawnych, mając wzgląd na możliwie najszersze wykorzystanie technologii informatycznych.
Nowości:
Szynszyle standard
najlepsze linie polskie, fińskie, duń...

150 szt.
Szpadle mechaniczne Celli
...

0 szt
Głębosz - U-465/3
5 elementowy z kulą drenarska...

9384szt.
Kosiarka płozowa Z-084/1
szer. robocza 2,75 m...

8674szt.
Kosiarka płozowa Z-084/0
szer. robocza 1,85 m...

6542szt.
Szynszyle standard
najlepsze linie polskie, fińskie, duń...

150szt.
Giełdy Rolne:
Giełda Poznańska S A 
giełda rynku rolnego. aktualna oferta, notowania, zapowiedzi sesji przetargowych, komentarze i analizy, lista biur maklerskich akredytowanych na Giełdzie Poznańskiej. 
www.gpsa.com.pl
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.  
firma z Sandomierza działająca na rynku płodów rolnych; 
oferta obejmuje hurtową sprzedaż towarów rolno-spożywczych, export/import owoców i warzyw, sprzedaż opakowań dla produktów ogrodniczych
www.gieldasan.pl
Internetowy Handel Zbożami 
 oferty kupna-sprzedaży zbóż. Serwis dla: młynów, mieszalni pasz, gospodarstw rolnych, producentów zbóż, importerów, firm handlowych, oraz osób zainteresowanych rynkiem zbóż.
http://dsmakler.w.interia.pl
Rol-Petrol - giełda paliwowo-rolna. Na stronie: codzienne notowania cen mięsa, zboża, pasz, innych towarów rolnych i paliw.
www.rolpetrol.com.pl
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S A - rynek hurtowy - warzywa, owoce, kwiaty żywe i sztuczne oraz artykuły spożywcze. Informacje o firmie, lokalizacja, oferty handlowe. 
www.wgro.com.pl
Zagłębiowska Giełda Towarowa  giełda zlokalizowana w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych zakupem i sprzedażą zbóż paszowych oraz konsumpcyjnych.
www.promarcos.com.pl/gielda
Zielonogórska Giełda Rolno-Towarowa S A 
- informacje o giełdzie, oferty, formularze zlecenia kupna lub sprzedaży, oferty kupna lub sprzedaży oraz adresy krajowych giełd towarowych.
www.zgrt.com.pl

Copyrigt Wieś Polska